Βάση Εξαπτέρηγων Αλουμινίου

SKU: 100-701
Διαστάσεις 24 x 24 x 47 cm

Βάση Εξαπτέρηγων Αλουμινίου

SKU: 96-679
Διαστάσεις 48 x 130 x 51 cm