Αρτοκλασία Αλουμινίου

SKU: 100-698
Διαστάσεις 55 x 55 x 75 cm