Βάση Εξαπτέρηγων & Φανών Αλουμινίου

SKU: 96-678
Διαστάσεις 48 x 94 x 51 cm